Tävlingsvillkor

FULLSTÄNDIGA TÄVLINGSVILLKOR FÖR SÖTT OCH SALTTävlingen arrangeras av Sött och Salt’s butiker och är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook/Instagram. 

Du måste ha fyllt 18 år för att delta eller ha målsmans godkännande.

Genom att publicera ett tävlingsbidrag i tävlingsinläggets kommentarsfält godkänner du ditt deltagande i tävlingen samt Sött och Salts tävlingsvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som på något sätt bedöms vara etiskt eller moraliskt opassande. Inkomna tävlingsbidrag och namn på tävlande publiceras eller sprids ej vidare. Tävlingsbidragen bedöms av butikspersonalen.

Beslutet om vinnare kan inte överklagas. Om vinnaren inte svarar inom en vecka efter skickat meddelande förbehåller Sött och Salt sig rätten att utse en ny vinnare. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren och vinsten kan ej bytas mot kontanter.


Personuppgifter som hanteras i samband med tävlingen behandlas av Sött och Salt. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Du har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till och/eller komplettera dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Sött och Salt förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna här: